Language switcher

Click on selected flag to change the language.

 

ISO 9000

 

Certyfikat Systemu Jakości Nr JH-94/2/2007.
Wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.
W zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych z zachowaniem wymagań HACCP ze spełnieniem norm PN-EN ISO 9001:2001, PE-EN ISO 22000:2006 i DS 3027:2002.

 

http://ih.constantcontact.com/fs024/1011080348599/img/18.jpg?a=1114016367502

 

HACCP

 

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Oznacza system organizacji działania w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności.

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

 

http://dklamin.com.pl/images/znakb.gif

 

Certyfikat bezpieczeństwa B

 

Certyfikat Bezpieczeństwa B wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

Nr certyfikatu: B/16/52/02

 

 

http://www.sealeco.budoskop.pl/gfx/budoskop/userfiles/images/nordic_watherproofing_2/membrany_epdm/pzh.gif

 

Świadectwo PZH

 

Logo "Produkt z Atestem" informuje konsumentów, że eksperci Państwowego Zakładu Higieny ocenili produkt pod względem składu chemicznego i stwierdzili, że nie ma on negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników. Program "Produkt z Atestem" to autorytet i doświadczenie instytucji naukowo - badawczej powołanej do życia ponad 85 lat temu w celu "przystosowania zdobyczy wiedzy dla potrzeb zdrowia publicznego". Oznaczenie produktów D.K. Lamin znakiem graficznym "Produkt z Atestem" to kolejny dowód naszej troski o klientów. 

 

 

 

Zielony punkt

 

Znak towarowy "Zielony Punkt" (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że D.K.LAMIN jako producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

 

 

Certyfikaty