Language switcher

Click on selected flag to change the language.

Projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych na potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego podglegają certyfikacji na zgoność z wymaganiami obowiązujących norm.

https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/windows-8-metro-style/32/research.png Zakres wykonywanych badań:

 • badania pozostałości rozpuszczalników i inne badania chemiczne z wykorzystaniem chromatografu gazowego,
 • badania przekazywania smaku i zapachu przy bezpośrednim kontakcie metodą sensoryczną,
 • sprawdzanie wymiarów,
 • oznaczanie gramatury,
 • sprawdzanie przyczpności nadruku,
 • oznaczanie kurczliwości,
 • oznaczanie naprężenia zrywającego i wydłużenia względnego przy zerwaniu,
 • oznaczanie wytrzymałości na oddzielanie warstw,
 • oznaczenie wzajemnej przyczepności warstw,
 • oznaczenie kinetycznego współczynnika tarcia,
 • oznaczanie wytrzymałości zgrzewów,
 • oznaczanie zwiżalności powierzchni folii

Zdjęcia laboratorium