Language switcher

Click on selected flag to change the language.

 przedmiotdzialalnosci

D.K.LAMIN jest producentem folii polietylenowych, termokurczliwych w postaci taśm, rękawów i półrękawów, folii do mleka, mrożonek, opakowań farmaceutycznych  opakowań jednorazowych, taśm w postaci laminatów do maszyn pakujących.
Oferujemy również usługi w zakresie drukowania fleksograficznego, krojenia, zgrzewania i indywidualne projekty graficzne.

Nasze wyroby produkowane są na nowoczesnym parku maszynowym wiodących producentów linii do przetwórstwa i produkcji tworzyw sztucznych.

Istniejemy na rynku tworzyw sztucznych od lat dziewięćdziesiątych, oferując szeroką gamę naszych produktów zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Do naszych produktów dokładamy nie tylko wysoką jakość i terminowość ale również oferujemy konsultacje i dworactwo techniczne co do techniki dalszego przetwarzania naszej folii.

D.K. LAMIN dba o swoich klientów, stali kontrahenci dysponują dużymi ulgami i mają zapewniony przyśpieszony tryb zamawiania i odbioru produktów, są także na bieżąco informowani o zmianach i planach firmy. Nowi kupujący mają do dyspozycji profesjonalną obsługę i doradztwo dotyczące produktu, przewidziane są także i dla nich upusty wynikające z promocji i wielkości zamówienia.

historiafirmy

D.K.Lamin zostało założone w styczniu 1990 r. jako spółka cywilna i od początku swej działalności zajmuję się produkcją i przetwórstwem folii i opakowań z tworzyw sztucznych. Jako pierwsze w kraju rozpoczęło produkcje folii wielowarstwowej do pakowania wyrobów mięsnych, serów i ryb. Przedsiębiorstwo rozwinęło w tym samum roku swoją produkcje wprowadzając na rynek folię termokurczliwą w postaci taśm, rękawów i półrękawów, równolegle zaczęto wytwarzać folię do mleka.

W roku 1994 uruchomiono produkcje toreb HDPE, które były wytwarzane jako pierwsze w regionie. W 1995 r. został wybudowany nowy zakład, przystosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

15 kwietnia 1996 r. D.K.Lamin otrzymało status zakłady pracy chronionej. Dysponując odpowiednimi warunkami socjalnymi, gabinetem lekarskim wraz z wykwalifikowaną personelem ( lekarz i pielęgniarka),  dostosowanymi stanowiskami pracy i telewizją przemysłową. Współpracując z PFRON-em (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i Rejonowym Urzędem Pracy przedsiębiorstwo stwarza nowe miejsca pracy zatrudniając niepełnosprawnych.

W 1997 r. poszerzono produkcje o wyroby z  nadrukiem fleksograficznym, a w 1998 r. uruchomiono linię do produkcji toreb LDPE (reklamówek z rączką typu "fasolka" lub "z uchem"). W 1999 r. powiększono i rozbudowano linię do produkcji toreb i opakowań również dla odbiorców z sektora farmaceutycznego.

Rok 2001-2002 to przełomowy rok w działalności firmy, w tych latach uruchomiona została nowoczesna linia drukująca oparta o system bezzębatkowy- która był pierwszą instalacją tego typu w kraju. Dodatkowo rozpoczęto produkcję laminatów metodą bezrozpuszczalnikową i wprowadzono nowe techniki przetwórstwa w oparciu o nowoczesne krajarki i automaty zgrzewające.

W 2006 roku oddano do użytku nową linię tłoczącą folie o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, wprowadzono również nowoczesny system kontroli oparty o zmodernizowane laboratorium wewnętrzne.

Instalacja i uruchomienie potężnej linii drukarskiej „IMPERIA” opartej o wysokoraportowe parametry druku odbyło się w 2010roku. W tym samym roku rozbudowie uległy hale produkcyjnej i oddano do użytku nowy obiekt hali druku.

W roku 2013 uruchomiono produkcję laminatów opartych o materiały grubowarstwowe, które można poddawać termoformowani. W tym samym roku wprowadzono również nowy system zarządzania produkcją i uruchomiono dodatkowy dział przygotowania druku.  

 

naszeosiagniecia

  • W roku 1997 - firma otrzymała tytuł Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej.
  • W 1998 roku - I miejsce w okręgu, D.K.Lamin zostaje wyróżniony i nagrodzony pucharem. W kraju przedsiębiorstwo zdobywa III miejsce i dyplom Państwowego Inspektoratu Pracy wraz z medalem.
  • Rok 1999 - I miejsce w kraju - Zakład Pracy Chronionej.
  • W uznaniu osiągnięć Prezydent Rzeczpospolitej złożył gratulacje popierając działania w tworzeniu bezpiecznych stanowisk pracy przez P.P. D.K.Lamin
  • Rok 2002 - uruchomienie pierwszej w kraju drukarni bezzębatkowej- BOBST
  • Rok 2012 - pierwsza w kraju instalacja maszyny wysokoraportowej IMPERIA-SOMA
  • Rok 2013 – Przynależność do klubu Gazele Biznesu, jako najdynamiczniej rozwijająca się firma w rankingu MiŚP.
  • Rok 2014 – I nagroda w konkursie „Pracodawca- Partner 2013 roku”

 

Przedsiębiorstwo dba o swoich pracowników umożliwiając im opiekę lekarską na terenie zakładu, dofinansowuje ich wczasy i oferuje pożyczki bezprocentowe. D.K.Lamin udziela się także społecznie. Wspomaga finansowo i rzeczowo domy dziecka, upośledzonej młodzieży i towarzystwa walki z kalectwem. Szczególną opieką darzy ośrodek osób upośledzonych w Zaściankach, ale także nie odmawia swej pomocy osobom indywidualnym będącym w potrzebie.