Language switcher

Click on selected flag to change the language.

otrzymanenagrody

Wysoka jakość wyrobów produkowanych przez naszą firmę oraz wzorowa organizacja pracy i zarządzanie zostały potwierdzone wieloma nagrodami i wyróżnieniami, do najważniejszych należą:

  1. Rok 1997 -  firma otrzymała tytuł Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej.
  2. Rok 1998 - I miejsce w okręgu, D.K. Lamin zostaje wyróżniony i nagrodzony pucharem W kraju, przedsiębiorstwo zdobywa III miejsce i dyplom Państwowego Inspektoratu Pracy wraz z medalem.
  3. Rok 1999 - I miejsce w kraju dla Zakładu Pracy Chronionej.

    W uznaniu osiągnięć Prezydent Rzeczpospolitej złożył gratulacje popierając działania w tworzeniu bezpiecznych stanowisk pracy przez D.K. Lamin sp.j.