Language switcher

Click on selected flag to change the language.

sektorogrodniczy

 

Produkty przeznaczone dla sektora ogrodniczego powinny cechować się wyższa odpornością mechaniczną i zwiększoną barierowością szczególnie w przypadku opakowań na nawozy. Zapewniamy sprowadzone struktury opakowań, które pozwolą na wyeliminowanie tradycyjnych opakowań z uwzględnieni poprawy ich użyteczności i obniżenia kosztów.